Öğrencilerin ilgi ve isteklerinin farkına varmalarını sağlamak ve hangi meslek alanına yatkın olduklarını belirlemek amacıyla kullanılır.

1
Pul veya benzeri koleksiyonlar yapmak
2
Yabani hayvan resimlerini biriktirmek
3
Alınan ilaçların prospektüsünü okumak
4
Hasta ve yaralı hayvanlara yardımcı olmak
5
Mobilya fuarını gezmek
6
Satın alacağı bir malın toptan fiyatını öğrenmek
7
Yağmurun ne zaman yağacağını önceden tahmin etmek
8
Miting ve kitle gösterilerine katılmak
9
Parayı dövize çevirerek saklamak
10
Farklı bir yakıtla çalışacak otomobil yapmaya çalışmak
11
Enflasyonun nedenlerini araştırmak
12
Radyo ve TV den günlük haberleri takip etmek
13
Bir işe başlamadan önce o işin planını ve programını yapmak
14
Bilim kurgu filmlerini izlemek
15
Müzeleri gezmek
16
Reklamları izlemek
17
Saz, gitar, org, piyano, flüt vb. müzik aletlerinden birini severek kullanabilmek
18
Meclis TV yi izlemek
19
El sanatları sergilerini gezmek
20
Giyimine özen göstermek
21
Dernek Vakıf gibi hayır kurumlarında çalışmak
22
Hastanede yatan yakınlarını sık sık ziyaret etmek
23
Bozulan elektronik aletleri tamir etmek
24
Duygularını, Düşüncelerini ve gördüklerini abartılı bir şekilde aktarmak
25
Kitaplarını kullanmadan önce ciltlemek veya kaplamak
26
Dokuma tezgahında çalışmak istemek
27
Kumaşlardaki desen ve renk uyumuyla yakından ilgilenmek
28
Düşkün ve çaresizlere yardım etmeyi sevmek
29
İnsan ve evrenin niçin yaratıldığını düşünmek
30
Liderlerin hayat hikâyelerini okumak
31
Oturduğu evin dekoruna ve düzenine önem vermek
32
Modern çiftlik yöntemleri hakkında yazılar okumak
33
TV de açık oturum yönetmek
34
Gazete ve dergilerdeki dış politika yazılarını okumak
35
Büyük bir yazar veya Şair olmayı düşünmek
36
Bir tarlanın yanından geçerken özellikle ürüne dikkat etmek
37
Gazete bayinin önünden geçerken gazete manşetlerine bakmak
38
Çocuklara pratik oyuncaklar yapmak
39
Türkçe dersinde Dilbilgisinde başarılı olmak
40
Farklı ırkların, neden farklı renklerde tenleri olduğunu araştırmak
41
TV deki açıkoturum programlarını izlemek
42
Türkiye’nin yer altı zenginliklerini araştırmak
43
Söz söyleme ve ikna etme kabiliyetine sahip olmak
44
Günlük gazetelerden en az birini izlemek/takip etmek
45
Yabancı dilden kitap tercüme etmek
46
Dini konularda bilgi toplamak
47
Keşif ve icatlarla ilgilenmek
48
Olayların neden ve sonuçlarını merak etmek
49
Ünlü şairlerin en az birinin tüm eserlerini okumak
50
Oyunlarda kaptan olmak
51
Güçlü bir hafızaya sahip olmak
52
Çiftlik hayvanlarına ilgi duymak
53
"Milyarder olma sanatı” adlı kitabı okumak
54
Başka ülkelerin iklim yapıları ile ilgilenmek
55
Okul tercihi yaparken arkadaşlarına yol göstermek
56
Bir konuda araştırma ve inceleme yaptıktan sonra karar vermek
57
Denizin dibini ve suları araştırmak
58
Sanat tarihimizde önemli bir yeri olan camileri gezmek
59
Laboratuarda deney yapmak
60
Bir kurumun personel Müdürü olmak
61
Güne programlı başlamak
62
Madenlerin ve Petrolün nasıl oluştuğunu merak etmek
63
Turistlerle konuşmaya çalışmak
64
Taklit yapmak
65
Yabancı filmlere ilgi duymak
66
Sulu boya ile tabiat resimleri yapmak
67
Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler içersinde olmak
68
Turistlere rehberlik etmek
69
Serbest piyasa ekonomisine taraftar olmak
70
Önemli bir konuda bilgi toplamak
71
Farklı dillerdeki ortak kelimeleri bulmaya çalışmak
72
Araba Modelleriyle ( Tipiyle) ilgilenmek
73
Türk Sanat Müziği ve Klasik müzikten hoşlanmak
74
Hasta insanlara yardım etmek
75
Seyrettiği polisiye filmlerinin sonucunu tahmin etmek
76
Ev, apartman ve benzeri yapıların projelerini çizmek
77
Mizah ( güldürü ) dergilerini okumak
78
İnsan ve hayvan hücrelerini incelemek
79
Randevularına zamanında gitmek
80
Bir Kurumu temsilen görüşmelerde bulunmak veya bulunmak istemek
81
Bir işletmenin muhasebesini tutmak istemek
82
Toplum önünde etkili ve güzel konuşmak
83
Yüksek dağlara ve tepelere tırmanmak
84
Deniz sahilinde geçecek bir geziye katılmak ve ya katılmak istemek
85
Yabancı ülkeleri merak etmek
86
Evdeki eski mobilyaları onarmak
87
Bir hastanın ameliyatını izlemek
88
Uluslararası konferanslara katılmak
89
İnsanları suça iten nedenleri araştırmak ve bunlarla ilgili yazıları okumak ve yazmak
90
Sanat galerilerini gezmek
91
Borsa ile ilgilenmek
92
Bir binanın mimari özelliğini incelemek
93
El becerisi kermeslerini gezmek
94
Yabancı dildeki eşya isimlerini hafızada tutabilmek
95
Antika eşyalara ilgi duymak
96
Kitap okumak
97
Kanser tedavisini merak etmek
98
Bir firmanın kar zarar hesaplarıyla ilgilenmek
99
İnsanları etkilemenin yollarını öğrenmek
100
Evdeki eşyaların yerleştirilmesinde fikir beyan etmek
101
İnsanlardaki psikolojik sorunların sebeplerini incelemek
102
Çamurdan figürler yapmak
103
Bilimsel formüllerin nasıl geliştirildiğini merak etmek
104
Gazetelerde köşe yazılarını okumak
105
Astronomi ile ilgili kitaplar okumak
106
Kır gezilerinde Şifalı bitkileri toplamak
107
Bilim müzesini gezmek
108
Olumsuz biteceği tahmin edilen bir işte bile sonuna kadar sabretmek
109
Sağlık alanındaki buluşları izlemek
110
Ölmek üzere olan bir hastaya suni teneffüs yaptırmak
111
Gazetelerdeki “ Sorunlarınıza çözümler” türündeki yazıları okumak
112
Ekonomi dergilerini izlemek
113
Fiyatın yüksekliğine rağmen lüks bir lokantada yemek yemek
114
İnsani ilişkilerde nazik olmak
115
Zarar eden bir şirketi kara geçirmek
116
Radyo ve TV devrelerinin nasıl çalıştığını araştırmak
117
Çeşitli toplulukların sosyal yapılarını incelemek
118
Sinemaya ve Tiyatroya gitmek
119
Sebze ve meyve yetiştirmek
120
Yeni anayasayı veren gazeteyi almak
121
Değişik çiçek cinslerine ilgi duymak
122
Uzun süre masa başında çalışmaya sabretmek
123
Bilgisayarda özel programlar geliştirmek
124
Teknolojik yeniliklerle ilgilenmek
125
Bir başkasına yapılan haksızlığa karşı koymak
126
Yeni duyduğu yabancı bir kelime için sözlüğe bakmak
127
Sağlık kuruluşlarında çalışmak
128
Halkın gelenek ve inançlarının nedenlerini incelemek
129
Dil öğrenmenin pratik yollarını araştırmak
130
Güzel resim yapmak
131
Şifalı suların ve kaplıcaların faydalarını araştırmak
132
Sayısal bilgi gerektiren bulmacalar çözmek
133
Nükleer santrallerin yapılmasına karşı çıkmak
134
Ormanda tatil yapmak
135
Çocuklara masal anlatmak
136
Bir hayır kurumu için para toplamak
137
Eşya ve olayların ayrıntılarına dikkat etmek
138
Bilim teknik dergileri okumak
139
Modern yaşamın problemlerini araştırmak
140
Ceza evinde tutuklu olan bir arkadaşını ziyaret etmek
141
Münazaralara katılmak
142
Alış veriş yaparken pazarlık yapmak
143
İnsan davranışlarının nedenini araştırmak
144
Matematiksel hesaplara ilgi duymak
145
Akıl danışılabilecek bir kişi olmak
146
Düşüncelerini söz ve yazı ile etkin bir şekilde aktarabilmek
147
El becerisi gerektiren işleri titizlikle yapmak
148
Siyasi parti propagandalarına katılmak
149
Gezilerde fotoğraf makinesi taşımak
150
Modayı izlemek
151
Bir derste veya oturumda muhatabına konunun incelikleri hakkında soru sormak
152
Tarihi olay ve kişileri incelemek
153
Kullandığı cihazların fonksiyonların geliştirmek ve çoğaltmak
154
Genel kültür ansiklopedilerini karıştırmak
155
İnsan vücudunun işleyişini incelemek
156
Döviz kurlarını takip etmek
157
Farklı ırkların ve dillerin nasıl oluştuğunu araştırmak
158
Halı ve kilim mağazalarının vitrinlerine bakmak
159
Yakın tarihe ait belgeleri çözmek
160
TV deki kültür sanat programlarını izlemek