Öğrencilerin ilgi ve isteklerinin farkına varmalarını sağlamak ve hangi meslek alanına yatkın olduklarını belirlemek amacıyla kullanılır.

1
Borsa ile ilgilenmek
2
Söz söyleme ve ikna etme kabiliyetine sahip olmak
3
TV de açık oturum yönetmek
4
Kır gezilerinde Şifalı bitkileri toplamak
5
Reklamları izlemek
6
Yabancı dilden kitap tercüme etmek
7
Yabani hayvan resimlerini biriktirmek
8
Farklı ırkların, neden farklı renklerde tenleri olduğunu araştırmak
9
Kitaplarını kullanmadan önce ciltlemek veya kaplamak
10
Bir konuda araştırma ve inceleme yaptıktan sonra karar vermek
11
Kumaşlardaki desen ve renk uyumuyla yakından ilgilenmek
12
Liderlerin hayat hikâyelerini okumak
13
Halkın gelenek ve inançlarının nedenlerini incelemek
14
Başka ülkelerin iklim yapıları ile ilgilenmek
15
Yağmurun ne zaman yağacağını önceden tahmin etmek
16
Farklı ırkların ve dillerin nasıl oluştuğunu araştırmak
17
Bilimsel formüllerin nasıl geliştirildiğini merak etmek
18
"Milyarder olma sanatı” adlı kitabı okumak
19
Seyrettiği polisiye filmlerinin sonucunu tahmin etmek
20
Ölmek üzere olan bir hastaya suni teneffüs yaptırmak
21
Kitap okumak
22
Uluslararası konferanslara katılmak
23
Farklı bir yakıtla çalışacak otomobil yapmaya çalışmak
24
Sağlık kuruluşlarında çalışmak
25
Halı ve kilim mağazalarının vitrinlerine bakmak
26
Madenlerin ve Petrolün nasıl oluştuğunu merak etmek
27
Duygularını, Düşüncelerini ve gördüklerini abartılı bir şekilde aktarmak
28
Günlük gazetelerden en az birini izlemek/takip etmek
29
Bilgisayarda özel programlar geliştirmek
30
Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler içersinde olmak
31
Genel kültür ansiklopedilerini karıştırmak
32
Modayı izlemek
33
Farklı dillerdeki ortak kelimeleri bulmaya çalışmak
34
Araba Modelleriyle ( Tipiyle) ilgilenmek
35
Yakın tarihe ait belgeleri çözmek
36
Ekonomi dergilerini izlemek
37
Keşif ve icatlarla ilgilenmek
38
El sanatları sergilerini gezmek
39
Bir hayır kurumu için para toplamak
40
Olumsuz biteceği tahmin edilen bir işte bile sonuna kadar sabretmek
41
Uzun süre masa başında çalışmaya sabretmek
42
Ünlü şairlerin en az birinin tüm eserlerini okumak
43
Taklit yapmak
44
Antika eşyalara ilgi duymak
45
Modern yaşamın problemlerini araştırmak
46
Serbest piyasa ekonomisine taraftar olmak
47
Bir işletmenin muhasebesini tutmak istemek
48
Turistlere rehberlik etmek
49
Sebze ve meyve yetiştirmek
50
Radyo ve TV devrelerinin nasıl çalıştığını araştırmak
51
Hastanede yatan yakınlarını sık sık ziyaret etmek
52
Meclis TV yi izlemek
53
Giyimine özen göstermek
54
Dernek Vakıf gibi hayır kurumlarında çalışmak
55
Bir firmanın kar zarar hesaplarıyla ilgilenmek
56
Turistlerle konuşmaya çalışmak
57
Tarihi olay ve kişileri incelemek
58
Deniz sahilinde geçecek bir geziye katılmak ve ya katılmak istemek
59
Yeni anayasayı veren gazeteyi almak
60
Teknolojik yeniliklerle ilgilenmek
61
Bir işe başlamadan önce o işin planını ve programını yapmak
62
Enflasyonun nedenlerini araştırmak
63
Satın alacağı bir malın toptan fiyatını öğrenmek
64
İnsan ve hayvan hücrelerini incelemek
65
Matematiksel hesaplara ilgi duymak
66
Radyo ve TV den günlük haberleri takip etmek
67
Saz, gitar, org, piyano, flüt vb. müzik aletlerinden birini severek kullanabilmek
68
Yabancı filmlere ilgi duymak
69
Ormanda tatil yapmak
70
İnsan davranışlarının nedenini araştırmak
71
Nükleer santrallerin yapılmasına karşı çıkmak
72
Hasta ve yaralı hayvanlara yardımcı olmak
73
Sayısal bilgi gerektiren bulmacalar çözmek
74
Oturduğu evin dekoruna ve düzenine önem vermek
75
Olayların neden ve sonuçlarını merak etmek
76
Önemli bir konuda bilgi toplamak
77
Güne programlı başlamak
78
Hasta insanlara yardım etmek
79
El becerisi kermeslerini gezmek
80
İnsanları suça iten nedenleri araştırmak ve bunlarla ilgili yazıları okumak ve yazmak
81
Büyük bir yazar veya Şair olmayı düşünmek
82
Parayı dövize çevirerek saklamak
83
Zarar eden bir şirketi kara geçirmek
84
Dini konularda bilgi toplamak
85
Sinemaya ve Tiyatroya gitmek
86
Gazetelerdeki “ Sorunlarınıza çözümler” türündeki yazıları okumak
87
Türk Sanat Müziği ve Klasik müzikten hoşlanmak
88
Modern çiftlik yöntemleri hakkında yazılar okumak
89
Okul tercihi yaparken arkadaşlarına yol göstermek
90
Değişik çiçek cinslerine ilgi duymak
91
Gezilerde fotoğraf makinesi taşımak
92
Laboratuarda deney yapmak
93
Fiyatın yüksekliğine rağmen lüks bir lokantada yemek yemek
94
Ceza evinde tutuklu olan bir arkadaşını ziyaret etmek
95
Döviz kurlarını takip etmek
96
Bir Kurumu temsilen görüşmelerde bulunmak veya bulunmak istemek
97
İnsanlardaki psikolojik sorunların sebeplerini incelemek
98
Çeşitli toplulukların sosyal yapılarını incelemek
99
Güçlü bir hafızaya sahip olmak
100
Dil öğrenmenin pratik yollarını araştırmak
101
Sanat tarihimizde önemli bir yeri olan camileri gezmek
102
Eşya ve olayların ayrıntılarına dikkat etmek
103
Yabancı ülkeleri merak etmek
104
Bilim müzesini gezmek
105
Ev, apartman ve benzeri yapıların projelerini çizmek
106
İnsanları etkilemenin yollarını öğrenmek
107
Mizah ( güldürü ) dergilerini okumak
108
Miting ve kitle gösterilerine katılmak
109
TV deki kültür sanat programlarını izlemek
110
Çamurdan figürler yapmak
111
Çiftlik hayvanlarına ilgi duymak
112
Gazetelerde köşe yazılarını okumak
113
İnsan vücudunun işleyişini incelemek
114
TV deki açıkoturum programlarını izlemek
115
İnsan ve evrenin niçin yaratıldığını düşünmek
116
Türkiye’nin yer altı zenginliklerini araştırmak
117
Toplum önünde etkili ve güzel konuşmak
118
Oyunlarda kaptan olmak
119
Şifalı suların ve kaplıcaların faydalarını araştırmak
120
Alış veriş yaparken pazarlık yapmak
121
Müzeleri gezmek
122
Kanser tedavisini merak etmek
123
Astronomi ile ilgili kitaplar okumak
124
Bilim teknik dergileri okumak
125
Düşüncelerini söz ve yazı ile etkin bir şekilde aktarabilmek
126
Bir başkasına yapılan haksızlığa karşı koymak
127
Pul veya benzeri koleksiyonlar yapmak
128
Alınan ilaçların prospektüsünü okumak
129
Sulu boya ile tabiat resimleri yapmak
130
Bir hastanın ameliyatını izlemek
131
Sanat galerilerini gezmek
132
Düşkün ve çaresizlere yardım etmeyi sevmek
133
Yüksek dağlara ve tepelere tırmanmak
134
Bir tarlanın yanından geçerken özellikle ürüne dikkat etmek
135
Bir kurumun personel Müdürü olmak
136
Bilim kurgu filmlerini izlemek
137
Güzel resim yapmak
138
Gazete bayinin önünden geçerken gazete manşetlerine bakmak
139
Türkçe dersinde Dilbilgisinde başarılı olmak
140
Dokuma tezgahında çalışmak istemek
141
Bir binanın mimari özelliğini incelemek
142
İnsani ilişkilerde nazik olmak
143
Bozulan elektronik aletleri tamir etmek
144
Akıl danışılabilecek bir kişi olmak
145
Bir derste veya oturumda muhatabına konunun incelikleri hakkında soru sormak
146
Münazaralara katılmak
147
Kullandığı cihazların fonksiyonların geliştirmek ve çoğaltmak
148
Siyasi parti propagandalarına katılmak
149
Evdeki eşyaların yerleştirilmesinde fikir beyan etmek
150
Yeni duyduğu yabancı bir kelime için sözlüğe bakmak
151
Gazete ve dergilerdeki dış politika yazılarını okumak
152
Denizin dibini ve suları araştırmak
153
Yabancı dildeki eşya isimlerini hafızada tutabilmek
154
Mobilya fuarını gezmek
155
Çocuklara pratik oyuncaklar yapmak
156
Sağlık alanındaki buluşları izlemek
157
Evdeki eski mobilyaları onarmak
158
Çocuklara masal anlatmak
159
El becerisi gerektiren işleri titizlikle yapmak
160
Randevularına zamanında gitmek